เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด (Spirometer)
Brand : Sibelmed (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.97/2557)
Model : DATOSIR TOUCH EASY model T,D,F
เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด (Spirometer) DATOSPIR TOUCH EASY model T,D,F DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC model T,D,F หน้าจอแบบสัมผัส High-resolution color touch screen ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50 *อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
Last Update : 15:06:31 03/02/2014
เครื่องทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (SibelSound 400)
Brand : Sibelmed (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.97/2557)
เป็นเครื่องวัดสมรรถภาพหูทางการแพทย์ แบบ 2 Channels Tone Audiometry : Air/Bone conduction (with/without Masking), Screen Audiometry, Free-Field test SIS Test, Speech Audiometry, Fowler, Tone Decay, Luscher, Weber (Types of test แตกต่างกันในแต่ละรุ่น) ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50
Last Update : 14:23:03 03/02/2014
เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Screener)
Brand : Keystone View (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.97/2557)
Model : 1155 VS-V Standard
มีภาพสำหรับทดสอบการมองเห็นในด้านต่างๆ เช่น Far-point acuity ที่ระยะ 20 ฟุต, Near-point acuity ที่ระยะ 16 นิ้ว, Intermediate-point acuity ที่ระยะ 26 นิ้ว และ 39 นิ้ว, Binocular testing, Phoria, Stereopsis, Fusion, Color perception, Horizontal peripheral visual field เป็นต้น ยี่ห้อ Keystone View ผลิตโดย SACO INTERNATIONAL, S.A. นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50
Last Update : 14:17:03 03/02/2014
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Datospir)
Brand : Sibelmed (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.97/2557)
Model : 120B, 120C, 120D
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer) DATOSPIR 120 model A, B, C, D ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50 *อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
Last Update : 14:03:43 03/02/2014
Dewetron Data acquisition instruments & Solutions / เครื่องทดสอบ และวัด สัญญาณไฟฟ้าแบบทางตรง ที่ใช้วัดแรงสั่นสะเทือน, ความเร็ว, ความเร่ง, ระยะขจัด, แรงบิด, แรงตกกระทบ, ความตึงเครียด, ความดัน และเสียง
Brand : DEWETRON
DEWETRON is NASA Tech Briefs Product of the Year 2012. The new data acquisition systems of the DEWE2 series with TRION modoules has been selected as a Product of the Year 2012 by the importtant NASA Tech Briefs publication it sets new standards in user flexibility, accuracy, robustness and performance. Simultaneous sampling TRION modules provide 24-bit A/D conversion with anti-aliasing filtering plus the top-notch signal conditioning for which DEWETRON is internationally renowned.
Last Update : 13:56:25 04/11/2013

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
145
Total View
137530
Contact US 


Company Name : บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
  EXECUTIVE TRADING LIMITED


Contact Person:   รัตนาวดี  ชูชม
Tel:   025150150    EXT : 209
Fax:   025150144
Email:   info@etlthai.com
Website:   www.etlthai.com

Contact Person:   ปัทมา  ทองเทพ
Tel:   025150150    EXT : 100
Fax:   025150144
Email:   info@etlthai.com
Website:   www.etlthai.com

Contact Person:   พรทิพย์  ไทยกริต
Tel:   025150150    EXT : 202
Fax:   025150144
Email:   info@etlthai.com
Website:   www.etlthai.com

Contact Person:   สุทธิวงศ์   คงทองสังข์
Tel:   025150150    EXT :
Fax:   025150144
Email:   info@etlthai.com
Website:   www.etlthai.com

Contact Person:   จรินทร์ญา  ยอดสนิท
Tel:   025150150    EXT :
Fax:   025150144
Email:   info@etlthai.com
Website:   www.etlthai.com

Contact Person:   ไตรรงค์  ธรรมบุตร
Tel:   025150150    EXT :
Fax:   025150144
Email:   info@etlthai.com
Website:   www.etlthai.com

Contact Person:   วิภารัตน์  แสวงนาม
Tel:   025150150    EXT :
Fax:   025150144
Email:   info@etlthai.com
Website:   www.etlthai.com

Contact Person:   ธัญญรัตน์  พลโยธา
Tel:   025150150    EXT :
Fax:   025150144
Email:   info@etlthai.com
Website:   www.etlthai.com

Contact Person:   พรเทพ  จิวสุวรรณ
Tel:   025150150    EXT :
Fax:   025150144
Email:   info@etlthai.com
Website:   www.etlthai.com

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150150  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login